Prenumerata

Kwartalnik MERITUM można zamówić na trzy sposoby:
1. przesyłając druk zamówienia na adres:

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Świętojerska 9
00-236 Warszawa
2. przesyłając druk zamówienia faksem na numer 48 362 44 90


3. wypełniając poniższy formularz elektroniczny
 
Koszt rocznej prenumeraty kwartalnika + dodatek wynosi 50 zł (12,50 zł za wydanie + dodatek, w tym koszty przesyłki)
 
Zamawiający upoważnia Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.
 

Zamówienie

Meritum