O nas

Kwartalnik MERITUM jest redagowany przez zespół nauczycieli konsultantów Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z pracownikami Ośœrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie.

Czy warto czytać Meritum?

Oceńcie sami ...

  • Każde wydanie kwartalnika poświęcone jest innemu tematowi wiodącemu prezentowanemu wieloaspektowo - od stanu badań w danej dziedzinie, poprzez dorobek nauczycieli i szkół po przykłady rozwiązań praktycznych.
  • Autorami artykułów są autorytety naukowe w dziedzinie jakości pracy szkoły, oceniania i egzaminowania, specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, nauczyciele innowatorzy, dyrektorzy placówek oświatowych.
  • Utrzymanie konwencji stałych działów sprzyja przejrzystości pisma i ułatwia jego odbiór.
  • Dzięki "Meritum" poznacie nowe koncepcje pedagogiczne, innowacyjne rozwiązania programowe i metodyczne, recenzje interesujących i przydatnych książek, aktualizację prawa oświatowego.
Meritum