Redakcja

Wydawca:
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Współwydawca:
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów

Redaguje zespół w składzie:
Janina Ziętek - redaktor naczelny
Małgorzata Gasik
oraz zespół nauczycieli konsultantów

Skład i korekta:
Justyna Domagała

Adres redakcji:
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Radomiu
ul. Kościuszki 5a
26-600 Radom

tel.: 048 362 15 79
048 362 29 96
fax: 048 362 44 90

email: radom@mscdn.edu.pl

Numer konta:
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa
BRE Bank
54 1140 2062 0000 5342 6300 1011

Meritum