Jak nauczyć młodzież czytania ze zrozumieniem?

Jak nauczyć młodzież czytania ze zrozumieniem?

Najlepiej zmotywować ich filmem...Polecamy artykuł dra Radosława Osińskiego, krytyka filmowego, filmoznawcy, który prowadzi zajęcia z zakresu specjalizacji filmoznawczej na Wydziale Filologicznym UMK.


Meritum